Smestaj u Djerdapu

 

 • Dijana


  Dijana  Arheološki lokalitet Dijana nalazi se na obali Dunava, između hidroelektrane „Đerdap 1“ i Kladova. Bivše rimsko vojno utvrđenje bilo je aktivno u periodu od I do VI veka nove ere. Bio je skoro kvadratnog oblika, zaobljenih uglova, sa kulama postavljenim duž unutrašnje strane bedema. Imao je četiri kapije koje su bile obezbeđene kvadratnim kulama. Nastanak prvog kamenog utvrđenja poklapa se sa vladavinom imperatora Trajana. Iako su dosadašnja istraživanja dala vredan arheološki materijal, najveći deo lokaliteta još uvek je neistražen.


  Diana

   

  Diana

   

  Diana

  Diana

   

  Diana

   

  Diana  Turistička karta Diana - karta

   

   

 • Kladovo


  Kladovo  Kladovo je smešteno na obali Dunava, nekoliko kilometara od završetka Đerdapske klisure. Pored brojnih istorijskih spomenika u okolini (Dijana, Fetislam...) i prirodnih lepota (Nacionalni park „Đerdap“, Vratna...), Kladovo sa novom halom sportova „Jezero“ pruža  dobre uslove za sportske pripreme. U centru grada je uređena plaža na Dunavu, a sa pristaništa nedaleko od nje, u letnjoj sezoni polazi turistički brod koji vozi kroz Đerdapsku klisuru. Graničnim prelazom na hidroelektrani „Đerdap 1“, Kladovo je povezano sa Rumunijom. Nalazi se na Đerdapskoj magistrali koja povezuje Beograd sa Bugarskom.

   

  Kladovo

   

  Kladovo

   

   

   

   

  Kladovo

   

  Udaljenost
  Beograd 260 km
  Niš 220 km

  Istočna Srbija - Turistička karta

  Kladovo - turistička karta

   

 • Lepenski Vir


  Lepenski Vir
  Lepenski Vir se na arheološkoj karti Evrope pojavio 1967. godine. Kada su nekoliko godina ranije, na obali Dunava u Đerdapu započeta prva iskopavanja da bi se istražilo maleno naselje iz kamenog doba, niko nije ni slutio o kakvom se značajnom nalazištu radi. To je postalo očigledno posle samo dve godine, sa otkrićem planski građenih staništa, pločica sa urezanim znacima sličnim pismu, skulptura od kamena i grobova iz kojih se puno saznalo o religijskim ritualima.

   

  Lepenski Vir

   

  Osnivači kulture Lepenskog Vira su potomci evropske populacije iz starijeg kamenog doba. Pre oko 20.000 godina, pred kraj ledenog doba, zajednice ove populacije su nastanile pećine u Đerdapu. Kada su temperature porasle i uslovi za život pod vedrim nebom postali podnošljivi, pripadnici ovih zajednica su počeli da izlaze iz pećina. Uslovi za život u Đerdapu su tada bili gotovo idealni: osim što je omogućavao ribolov, Dunav je tada bio čist pa je bilo vode za piće u izobilju, okolne šume su bile  pune divljači, a nije nedostajalo ni drva za ogrev i jestivih plodova. Sve to je uticalo da civilizacija Lepenskog Vira tako dugo traje. Ipak, bilo je i određenih problema. Sa jedne strane staništa bio je Dunav, a sa druge strme padine okolnih planina, što je učinilo da prostor koji jedno naselje koristi bude veoma mali.

   

  Lepenski Vir

   

  Pored izolacije, ključni faktor koji je oblikovao kulturu Lepenskog Vira bio je prirodni priraštaj. S obzirom da teren nije dozvoljavao raseljavanja, bilo je neophodno organizovati postojeća naselja za život brojnijih zajednica. Zbog toga se staništa više ne grade proizvoljno, već po određenom pravilu. Naselja imaju potkovičastu formu i neku vrstu trga i kuće u centru, koji su se verovatno koristili za određene rituale. Umrli se sada sahranjuju van naselja, a samo muškarci i žene koji su doživeli duboku starost se sahranjuju na trgu ili iza ognjišta. Nekako u isto vreme se osnivaju i sezonski logori da bi se izvori hrane iskoristili na najbolji način. Tako dolazi do stvaranja sedelačko – pokretne ekonomije, što dovodi do ekonomske dobiti, ali i do podele rada i specijalizacije. Članovi sezonskih logora su verovatno bili muškarci. Svaki od njih se isticao po određenim sposobnostima pa je došlo do podele na lovce na određenu divljač, sakupljače plodova, sakupljače sirovina... Paralelno sa tim, u statičkom delu zajednice žene i deca obrađuju sirovine, hvataju kornjače i vodene ptice i  obavljaju još niz drugih zaduženja. Grobovi iz ovog perioda ukazuju na složenost pogrebnih rituala. Kako u tom periodu još uvek nije došlo do formiranja privatnog vlasništva, na osnovu grobova se može zaključiti da je u društvu postojala određena hijerarhija. Položaj u hijerarhiji bio je najverovatnije određen veštinama pojedinca.

   

  Lepenski Vir

   

  Ključni faktor koji je uticao da zajednica funkcioniše i da svako obavlja svoje dužnosti bila je religija. Uz kućna ognjišta su pronađene monumentlne kamene skulpture od oblutaka koji su modelovani uglavnom kao ribe, jeleni ili pak ribolike ljudske glave. Ništa od ovoga nije slučajno. Oblutak nastaje u vodi pa se tako članovi zajednice dovode u vezu sa vodom i kamenom. Zatim se stavlja uz ognjište čime se povezuje sa vatrom – elementom koji simbolizuje svetlost i toplotu sunca. Konačno, oblutak se oblikuje u životinje koje se najčešće love i predstavljaju izvor života. Sve ove činjenice dovode do pretpostavke da se najverovatnije oblutak smatrao nekim prastarim jajetom iz kog se rađa život, pre svega ribolika bića koja su i naši prapreci, a zatim ribe, jeleni i ostala divljač.

  U razdoblju kada religija i umetnost dostižu najviši nivo, na polju ekonomije dolazi do dva ogromna uspeha: pripitomljene su prve životinje i neke vrste divljih žitarica. Pronađeni ostaci flore i faune pokazuju da je ipak prošlo nekoliko vekova od prvih uspeha na ovom planu pa do ozbiljnije zemljoradnje i stočarstva.

  Pojava novih ekonomskih odnosa dovela je vremenom do rušenja tradicionalnih društvenih odnosa i do nestanka religije i monumentalne umetnosti Lepenskog Vira. Gde su njegovi stanovnici nestali nije poznato. Smatra se da su oko 4500. godine pre nove ere krenuli u potragu za većim obradivim površinama čime se život u Lepenskom Viru zauvek ugasio.

  *Fotografije iz ove galerije su iz arhive Nacionalnog parka Đerdap

   

   

   

 • Nacionalni park Đerdap


  Nacionalni park Đerdap  Nacionalni park “Đerdap“ je najveći nacionalni park Srbije. Odlikuje se veoma atraktivnim pejzažima i vidikovcima, izuzetno retkim biljnim i životinjskim vrstama, pećinama, potocima.

  Sastoji se od više ambijentalnih celina. Planina Starica obiluje blagim usponima i lepim pejzažima pa je često posećuju planinari i rekreativci. U njenom podnožju smešteno je jezero Veliki Zaton. Na samo 10 km dugom prostoru Malog Krša, nalazi se veliki broj značajnih geomorfoloških objekata, vidikovaca, izvora, reka ponornica, vodopada, jama i pećina sa nakitom. Planina Miroč sa istoimenim selom, pored specifičnog pejzaža ima i posebne atrakcije: kanjon reke Gradašnice i pećinu Gradašnicu. 12 km od Majdanpeka se nalazi Valja Perast – prirodni kameni most visok 26 m (sličnih ima u Vratni). Pored Majdanpeka se nalazi i jedna od najvećih atrakcija ovog kraja – Rajkova pećina.


  Do najlepših vidikovaca je teško doći bez vodiča, ali na putu od Velikog Gradišta prema Negotinu, koji najvećim delom prolazi pored Dunava, postoji više mesta sa kojih se pruža lep pogled. Jedno od njih se nalazi na deonici između Donjeg Milanovca i Kladova. Pored puta je urađeno odmaralište, a sa suprotne, rumunske strane je crkva i 40 metara visoka, u steni uklesana statua koja predstavlja starog rumunskog cara Decibela (Decebalus),  koji se u I veku borio protiv Rimljana. Posle nekoliko poraza, na kraju je 106. godine rimska vojska predvođena Trajanom odnela pobedu čime je tadašnja Rumunija postala rimska provincija, a Decibel je izvršio samoubistvo. Statua je rađena od 1994 – 2004 godine i koštala je preko milion dolara. Preko puta nje, na srpskoj strani, nalazi se Trajanova tabla vidljiva samo sa vode.  Biljni i životinjski svet


  Virovi Dunava i Đerdapskog jezera, staništa su najraznovrsnijih vrsta riba od kojih su najznačajniji: som, smuđ, klen, štuka, bucov, mrena, bodorka, crvenperka, deverika, šaran, kečiga. Pored Dunava, pecati se može i na jezeru Veliki Zaton (2 km od Majdanpeka).

  Očuvane stoletne šume stanište su jelena, srna, divljih svinja, zečeva, lisica, šarenih tvorova, sova...Na Dunavu se sreće najraznovrsnija fauna ptica močvarnica, a u dolinama reka i nizijama mogu se naći prepelice, fazani i jarebice.

  Od velikog broja biljnih vrsta, posebno su značajne one čija se brojnost u Evropi znatno smanjila: mečja leska, koprivić, orah, jorgovan, medunac, kostrika, zlatna paprat, ruj, zelenika.


  Istorijski spomenici


  Nacionalni park "Đerdap" je jedini u Srbiji i jedan od retkih nacionalnih parkova u Evropi koji se odlikuje tolikim bogatstvom istorijskih spomenika da ih je teško nabrojati:

  Dunav je ovde nekada bio granica Rimskog carstva, tako da na celom toku Dunava nema toliko rimskih spomenika kao u u Đerdapu ( Dijana, Trajanova tabla, Trajanov most, rimski put). Na ulazu u Đerdapsku klisuru stoji srednjovekovni Golubački grad, a na izlazu svedok turske dominacije, tvrđava Fetislam. Tu je i Lepenski Vir, najstarije otkriveno praistorijsko naselje, staro više od 8000 godina. Na arheološkom lokalitetu "Okno"  se nalazi praistorijski rudnik (3800 – 3200 p.n.e), gde je pored 40-ak okana otkriven veliki broj alatki izrađenih od rečnih oblutaka i jelenskih rogova.


  Kontakt
  Nacionalni park Đerdap 030-590-778   
  Veb sajt: Nacionalni park Đerdap
  Nacionalni park Djerdap - karta

  *Fotografije iz ove galerije su iz arhive Nacionalnog parka Đerdap


   

 • Tekija


  Tekija  Tekija je mesto sa oko 1000 stanovnika, smešteno  uz obalu Dunava, na zelenim padinama Miroča. Iako se još za vreme Prvog srpskog ustanka naselje pominje pod sadašnjim imenom, najstarije kuće nisu starije od tridesetak godina jer je stara Tekija potopljena izgradnjom hidroelektrane "Đerdap 1". Zauvek je tada u dubinama Dunava nestalo i 3 km udaljeno ostrvo Ada – Kale na kom je Milenko Sojković, srpski vojvoda iz Prvog srpskog ustanka, sa svojom poterom uhvatio i pogubio četvoricu beogradskih dahija: Aganliju, Kučuk – Aliju, Fočić – Mehmed agu i Mula – Jusufa. Ostrvo je inače posle Prvog svetskog rata pripalo Rumuniji, ali je ostalo naseljeno Turcima pa je bila prava Turska oaza u Evropi. U Tekiji su Turci 1788. godine nabili na kolac, Koču Anđelkovića, vođu ustanka po kom je čitav ovaj kraj nazvan Kočina krajina. Spomenik podignut 1927. godine njemu u čast, premešten je pred potapanje 3 km od Tekije prema Kladovu.


  Tekija Dunav

  Tekija Dunav


  Danas je Tekija najpoznatija po turističko – ribolovačkoj manifestaciji „Zlatna bućka“, kada se ovde sjati nekoliko hiljada ribolovaca, pivopija, ljubitelja ribljih čorbi...Postoji i plaža, ali bez odgovarajuće infrastrukture.

  Zbog svojih prelepih uvala, blizine Trajanove table (8 km uzvodno), brda sa kojih se pruža lep pogled na Đerdapsko jezero, Tekija, smeštena u najlepšem delu Nacionalnog parka Đerdap, predstavlja jedno od prijatnijih mesta za odmor na Dunavu.

   

  Tekija Dunav

  Tekija Dunav


  Istočna Srbija - Turistička karta Tekija- karta

   

 • Tvrdjava Fetislam


  Fetislam  Tvrđavu Fetislam u Kladovu, podigli su Turci. Na upravu srpskom narodu predata je 1867. godine. Na žalost više podataka o tvrđavi Fetislam nemamo jer nam muzej iz Kladova nije izašao u susret da nam da bilo kakve informacije o tvrđavi Fetislam i lokalitetu Dijana.


  Tvrdjava Fetislam

   

  Tvrdjava Fetislam

   

  Tvrdjava Fetislam

   

  Tvrdjava Fetislam

   

  Fetislam - karta

  Turistička karta istočne Srbije

   

 • Tvrdjava Golubac


  Golubac  Golubački Grad ili Golubac je monumentalna srednjovekovna tvrđava na desnoj obali Dunava, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru. Ne zna se tačno ko i kada ga je podigao, a prvi put se pominje 1335.godine. Postoje razne legende o poreklu imena grada. Prema jednoj, u mestu je živela lepa devojka po imenu Golubana. Priče o njenoj lepoti stigle su i do turskog paše. Donosio joj je darove ne bi li se udala za njega. Sve je Golubana odbijala, pa je paša naredio da se kazni, tako što ju je vezao za stenu koja je bila u Dunavu. Mučili su je i ostavili pticama koje su unakazile njeno telo. Prema drugoj, u glavnoj kuli, koja dominira gradom, bila je zarobljena vizantijska princeza Jelena, koja je, da bi svoju tugu i samoću ublažila, gajila golubove, po čemu je kasnije grad dobio ime. Ima i onih koji tvrde da ime potiče od divljih golubova  kojih je na liticama bilo puno. Postoje i priče da je grad dobio naziv po izgledu kula na liticama koje deluju kao golubovi na steni.


  Tvrdjava Golubac Fortress

   

  Tvrdjava Golubac Fortress

   

  I pored toga što je podignut na visokoj steni, na strmim liticama, menjao je gospodare puno puta. Nalazio se u sastavu države kneza Lazara( mada je po nekim izvorima Srbiji pripadala samo okolina grada) , a posle Kosovskog boja u njega ulaze najpre Turci, a ubrzo zatim zauzimaju ga Mađari. Oni ga 1403.godine predaju despotu Stefanu i po ugovoru je bilo predviđeno da posle despotove smrti (1423.godine) bude vraćen Mađarima zajedno sa Beogradom. Ipak, iz nepoznatih razloga grad je predat Turcima. Postoji mišljenje da je zapovednik grada Jeremija predaju uslovio isplatom 12.000 dukata što mu je, navodno, dugovao despot Stefan Lazarević. Kako mu zahtevi nisu ispunjeni predaje ga Turcima. Od tada pa do 1867.godine Golubački grad se uglavnom nalazio u njihovom posedu.

   

  Tvrdjava Golubac Fortress

   

  Tvrdjava Golubac Fortress

   

  Tvrdjava Golubac Fortress  Posle prvog svetskog rata kroz tvrđavu je probijen magistralni put, a izgradnjom hidroelektrane Đerdap došlo je do porasta nivoa vode pa su potopljeni niži delovi grada i ostrva. Na ovom mestu Dunav je širok 7 kilometara i neodoljivo podseća na more. S obzirom da je vekovima bila prepuštena zubu vremena, tvrđava je danas u lošem stanju, mada su poslednjih godina učinjeni napori na uklanjaju rastinja. Penjanje na tvrđavu se ne preporučuje jer su drveni delovi i ograde istruleli. Tako je na tvrđavi poginula devojka kada se drvena ograda na koju se naslonila, polomila, a nedavno je jedna učenica teško povređena kada je pukao kameni zid na kom je stajala.


  Turistička organizacija Golubac
  012-78-614

  Turistička karta istočne Srbije

  Tvrđava Golubac - karta

   

Additional information