Home
Ivanovačka ada PDF Print E-mail
Written by Voja   
Monday, 27 August 2012 15:34

 

Zaštićeno prirodno dobro – spomenik prirode „Ivanovačka ada“

 

 

Zaštićeno prirodno dobro „Ivanovačka ada“ sa svojim šumskim zajednicama predstavlja mali ostatak nekadašnjih plavnih šuma, visokih estetskih i ekoloških vrednosti, koje su u prošlosti dominirale dunavskim adama. Nalazi na prostoru grada Pančeva, na rečnoj adi u plavnom prostoru Dunava, u blizini naselja Ivanovo. Obuhvata dugi i uzani pojas širine od 2 do 7 km, čija visina kod Pančeva iznosi 72 m. Sastoji se od dve prostorne celine koje su fizički spojene, šumskih odseka 46d i 46e.


Prisustvo zaštićenih i retkih vrsta biljnog i životinjskog sveta, čije stanište predstavljaju prirodne poplavne šume, doprinosi ukupnoj vrednosti i značaju prirodnog dobra. Zaštićeno prirodno dobro „Ivanovačka ada“ sa svojim šumskim zajednicama predstavlja mali ostatak nekadašnjih plavnih šuma, visokih estetskih i ekoloških vrednosti, koje su u prošlosti dominirale dunavskim adama.


Spomenik prirode Ivanovačka ada ima ekološki značaj u funkciji očuvanja vlažnih staništa karakterističnih za rečne ade, na kojima žive mnoge biljne i životinjske vrste prilagođene specifičnim stanišnim uslovima. Funkcionalnost i biološka raznovrsnost šumskih ekosistema plavnih područja, kao i ekološkog koridora reke Dunav, čvrsto je povezana sa očuvanjem preostalih fragmenata prirodne šumske vegetacije na Dunava.

Flora i fauna prirodnog dobra ukazuju na veliki značaj za očuvanje biodiverziteta područija. Visok stepen izvornosti ogleda se u karakterističnom skupu vrsta, kao reliktinim vrstama flore. Ivanovačka ada predstavlja i stanište životinjskih vrsta zaštićenih kao prirodne retkosti, prvenstveno orla belorepana, čije se aktivno gnezdo nalazi u granicama prirodnog dobra. Očuvanje ovakvih prirodnih spomenika omogućuje „pogled u prošlost“, u prirodne ritske šume Podunavlja, koje se u kompleksu sadašnjih ekoloških uslova više ne mogu spontano vratiti.


Značajno je prisustvo žutenjice (panonski subendem), koji naseljava vlažna gazišta i pašnjake, rubove poljskih puteva, niske obale, delimično zaslanjena staništa, i divlje vinove loze koja u flori Vojvodine postaje sve ređa. Nacionalno i međunarodno značajne biljne vrste:

a) Vrste navedene u „Preliminarnoj Crvenoj listi flore Srbije“ – žunjarica
b) Vrste zaštićene „Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune: jednosemeni beli glog, dobričica, krušina.


Odsek 46d i Odsek 46e. Dominantna vrsta su vez, pensilvanski jasen, bela topola i bela vrba. Vrednost ovog  dela prirodnog dobra potvrđuje učešće hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Staraoc nad Spomenikom prirode “Ivanovačka ada” je DVD “Tamiš – Dunav” Pančevo.

Na celukupnoj površini Spomenika prirode “Ivanovačka ada” uspostavljen je režim zaštite, sa ograničenim i strogo kontrolisanim korišćenjem prirodnih resursa, te se aktivnosti na ovom prostoru mogu vršiti u meri koja omogućava unapređivanje stanja i prezentaciju prirodnog dobra bez posledica po njegovu prirodnu vrednost.

Spomenik prirode Ivanovačka ada predstavlja jedan od najpoznatijih ribolovnih i izletničkih terena u okolini Pančeva. Ulaz u Ivanovački dunavac, poznat je kao dobar teren za ribolov, koji je pregrađen kamenim nasipom, zbog čega, pri malom vodostaju ulaz nije plovan, kao i donji kraj Ivanovačkog dunavca, koji služi kao zimovnik za brodove, njime se može doći čamcem do sela Ivanovo, udaljeno na 2.5 km od zimovnika.

 

Last Updated on Sunday, 11 November 2012 09:05
 
Copyright © 2016 Serbia Travel Guide. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 
Banner
Restoran - Sveža pastrmka ispod vodopada
Follow DraganDS on Twitter
Zlatar lake- accommodation

Significant places

Banner