Latinska crkvaLatinska crkva je izvanredan primerak uticaja gotske arhitekture na arhitekturu Lviva. Originalan katedrala podignuta 1360. godine, stradala je u velikom požaru 1527. godine. Tokom restauracije u 18. veku, barokne forme zamenjene su gotskim. Oko katedrale je postojalo i groblje, ali je ono 1765 godine preseljeno, a dalje sahranjivanje zabranjeno zbog izgradnje trga na tom mestu.
Related Articles

 

Additional information