Alati za rad u svemiru


Profesija kosmonauta je prilično kompleksna. Pored funkcije pilota, kosmonauti se bave i istraživačkim radom, a ponekada je potrebno izvršiti i popravke na sistemu.


Space Tools

 

Space Tools

Pribor za rad u otvorenom svemiru

Space Tools

 

Space Tools

 

Space Tools

 

Space Tools

 

Space Tools

Istraživački rad

Space Tools


Related Articles

 

Additional information