Kalemegdan

 

 • Kalemegdan

   

  Kalemegdan

   

   

  Kalemegdan je najznačajniji istorijski spomenik i istovremeno najveći park u Beogradu. Stoji na 125 m visokom grebenu, na ušću Save u Dunav. Ime potiče od turskih reči kale-tvrđava i megdan-borba.

  Kada su Rimljani došli na ove prostore, zatekli su na teritoriji današnjeg Beograda keltsko naselje Singidunum, ali ne na mestu Kalemegdana. Radi zaštite od sve češćih upada varvarskih plemena, Rimljani počinju da grade prve bedeme koji će tokom II veka prerasti u prvo utvrđenje. Posle podele Rimskog carstva, tvrđava ulazi u sastav Istočnog rimskog carstva pod imenom Singidon. Izgrađena od belog kamena i uzdignuta na steni, tvrđava je dominirala nad ravnicom zbog čega joj Srbi daju naziv Beli Grad, odnosno Beograd. Najstrariji zapisi koji pominju ovo ime grada potiču iz 878. godine.


  Kalemegdan Serbia

   

  Tvrdjava Kalemegdan

   

  Kalemegdan Pictures  Tokom vekova, tvrđavom su upravljali Vizantinci, Bugari, Mađari. Srpski car Dušan i knez Lazar pokušavali su da zauzmu grad, ali bez uspeha. Ugovorom sa Mađarima 1403. godine, despot Stefan dobija Beograd, ali je bilo predviđeno da posle njegove smrti grad bude vraćen Mađarima. Tada Beograd prvi put postaje prestonica Srbije. Za vreme njegove vladavine, a i kasnije od strane Mađara, tvrđava je znatno ojačana zbog stalne opasnosti od Turaka. Turci su grad opsedali više puta. Prvi put 1440. godine pod vođstvom Murata II. Nisu bili uspešni ni 1456. pod vođstvom Mehmeda II Osvajača, koji je tri godine ranije osvojio Carigrad i tako sa geografske garte izbrisao hiljadugodišnju vizantijsku državu. Osvojili su ga tek 1521. godine pod vođstvom Sulejmana II Veličanstvenog. Kalemegdan je naizmenično bio u rukama Austrijanaca i Turaka sve do 1807. godine kada ga na kratko osvaju srpski ustanici. Grad je konačno predat Srbima 1867. godine, nakon čega gubi vojni karakter i počinje da se pretvara u park. Tokom Prvog svetskog rata uništene su skoro sve zgrade u unutrašnjosti tvrđave.

   

  Kalemegdan Belgrade

   

  Kalemegdan Beograd  Pored toga što je veliki park, u tvrđavi se danas nalaze vojni i prirodnjački muzej, zoolooški vrt, crkva Ružica, Pobednik...Pobednik je rad vajara Ivana Meštrovića. Prvobitno je posvećen pobedi srpske vojske u Prvom balkanskom ratu i oslobađanju južnih srpskih krajeva od petovekovne turske okupacije. Kako je u međuvremenu počeo Prvi svetski rat, spomenik je postavljen tek 1928. godine, ali je dobio novo značenje. Nag muškarac simbolizuje preporod koji u Srbiju dolazi nakon kraja konzervativne turske i austrijske carevine. Muškarac u levoj ruci drži sivog sokola koji posmatra svet i pazi da zle okupatorske sile ne vaskrsnu, a u desnoj drži mač kao opomenu. Namerno ili ne, muškarac je okrenut prema Beču.

   

  Kalemegdan Belgrade

   

  Kalemegdan Images

   

  Kalemegdan Belgrade

   

  Kalemegdan Belgrade Fotress

   

   

 • Kula Nebojša

  Kula Nebojša

   

  Kula Nebojša je najbolje očuvana kula na Kalemegdanu. Podignuta je oko 1460 .godine i po funkciji je tipična topovska kula. Kula Nebojša se nekada nalazila na rečnoj obali i zadatak joj je bio odbrana Donjeg grada iz pravca istoka. Koliki je bio njen strateški značaj govori i činjenica da je brzo nakon njenog pada prilikom turske opsade 1521.godine, pao i Beograd. Krajem 18.veka, Kula Nebojša je izgubila strateški značaj i pretvorena je u zloglasnu tamnicu.

  Današnji naziv kula nosi na tek od kraja 17.veka. U srednjem veku se u svim putopisima pominje kao Bela ili Temišvarska kula, dok je naziv Kula Nebojša nosila glavna kula zamka despota Stefana Lazarevića u Gornjem gradu. Bila je to najjača kula u Beogradu. Tek kada je razorena, njeno ime je preneto na Belu kulu

   

 • Rimski bunar na Kalemegdanu - svedok mučenja

  Rimski bunar

  Rimski bunar se nalazi u neposrednoj blizini Pobednika. Iako nosi naziv "Rimski", bunar je izgrađen tokom austrijske rekonstrukcije grada u periodu između 1717.i 1731.godine. Građevina je dobila ime Veliki bunar, a današnji naziv je prvi put zabeležen u 19.veku na osnovu verovanja da sve stare građevine čije je poreklo zaboravljeno, potiču od Rimljana.

  Bunar je prečnika 340 cm, a dno 60 m dubokog bunara leži ispod nivoa Save.

  Istraživanja sprovedena pre Drugog svetskog ratu pokazala su da bunar ne preseca nijedan prirodni izdan vode. Zbog tehničkih nedostataka, Austrijanci su odbacili prvobitnu ideju da se bunar koristi za snabdevanje savskom vodom, već su se u tu svrhu iskoristile površinske vode iz Gornjeg grada.

   

 • Sahat kula na Kalemegdanu

  Sahat kula

  Sahat kula je jedan od malobrojnih objekata na Beogradskoj tvrđavi koji nije pretrpeo veća oštećenja i nije bitnije rekonstruisan pa predstavlja autentičan objekat.

  Kapiju je u sklopu popravke bedema izgradio venecijanski graditelj Andrea Kornaro, najpre u austrijskoj, a zatim u turskoj službi. Završena je 1789.godine. Obnovljena je sredinom 19.veka.

  Kula je prepoznatljiva po časovniku sa centralnim mehanizmom koji između 2 navijanja može da radi skoro nedelju dana.

   

Dodatne informacije