Kotor


Kotor se nalazi u najdubljem delu zaliva Boka Kotorska. Stari grad spada u najbolje sačuvane srednjovekovne mediteranske gradove čija je urbana celina formirana između XII i XIV veka. Upravo zbog toga, Kotor se od 1979. godine nalazi na UNESCO – voj listi svetske kulturne baštine. Visoko na stenama iznad starog grada uzdižu se ostaci srednjovekovne tvrđave. Grad se od XI veka nalazio u sastavu srpske države, a od 1420. godine pa sve do početka XIX veka bio je u sastavu Venecije.

Gradska plaža je vrlo mala. Najbliže lepše plaže su Plavi Horizont i Žanjic.


Kotor


Crna Gora - KotorKotor


Stari Grad kotorRelated Articles

 

Additional information