PerastPrimorsko mesto Perast, nedaleko od Kotora, predstavlja najbolje sačuvanu baroknu celinu ovog dela Crne Gore. Zahvaljujući razvoju pomorstva, u XVII i XVIII veku su podignute brojne crkve i palate. Ispred Perasta se nalaze 2 ostrva: prirodno ostrvo Sveti Đorđe, na kom od XII veka postoji benediktanski manastir i veštačko ostrvo Gospe od Škrpjela, nastalo nasipanjem kamenja oko hridi. Na njemu je 1630. godine sagrađena crkva posvećena bogorodici.

U samom gradu ne postoji plaža. Nalazi se na putu Kotor - Heceg Novi.


Perast
Perast


Related Articles

 

Additional information