Srem

 

 • Arheologija Srbije - Sirmijum

  Sirmium

  Antički Sirmium, nad kojim leži današnja Sremska Mitrovica, bio je jedna od prestonica Rimskog carstva u vreme tetrarhije. Najvažniji otkriveni građevinski kompleks u Sirmiumu predstavlja carska palata, otkrivena 1957 .godine. Palata je otkrivena u južnom delu Sirmijuma, neposredno uz južni bedem, koji se nalazio uz obalu Save. Takav položaj nije slučajan. Palata je bila locirana na najbezbednijem mestu u gradu, pored reke Save koja se mogla lako preći u slučaju opasnosti i istovremeno najdalje od severnog bedema koji je bio najugroženiji. Iako je do sada otkopan tek jedan mali deo, nema sumnje da se radi se radi o luksuznom objektu sa dekorativnim podnim mozaicima, fresko slikarstvomi mermernim arhitektonskim delovima. Prirodnu celinu sa carskom palatom čini hipodrom. Iako je građevinski potpuno definisana krajem 3.veka, tokom arheoloških istraživanja otkriveni su mozaici u više nivoa što ukazuje na postojanje nekoliko građevinskih faza u periodu od I.do IV veka.

  U II veku oko Simiuma je podignut bedemkoji je krajem III veka uklopljen u arhitekturu Carske palate. Posebnu zanimljivost predtavljaju dobro čuvane instalacije za centralno grejanje sa toplim vazduhom.

  Sirmium se u potpunosti nalazi ispod Sremske Mitrovice što ograničava istraživanja. Pronađeni predmeti čuvaju se u muzeju u Sremskoj Mitrovici. Nedaleko od Sirmijuma se nalazi Specijalni rezervat prirode "Zasavica".

   

 • Banje Srbije: Banja Vrdnik

  Banja Vrdnik

  Banja Vrdnik se nalazi u središnjem delu Srema, u podnožju Fruške gore, na nadmorskoj visini od 240 m. Predstavlja sastavni deo Nacionalnog parka ,,Fruška Gora’’. Klima je umereno kontinentalna i odlikuje se sunčanim i toplim danima. U odlike klime se ubraja i mala količina padavina i odsustvo jakih vetrova.

  Termalna voda je konstantne temperature 32,5ºC , što je svrstava u red hipotermalnih voda sa širokim spektrom delovanja na ljudski organizam. Zbog čistog vazduha, sa velikim sadržajem ozona, banja Vrdnik spada i u vazdušne banje.

  Indikacije: reumatske bolesti, povrede mekih tkiva, postoperativna stanja koštano-zglobnog aparata, korekcije nepravilnog držanja tela, glavobolja, noćno mokrenje, sportske povrede, periferne oduzetosti, banjsko-klimatski oporavak i dr.

  Smeštaj se može organizovati u "Termal"-u (260 ležaja) i u privatnom smeštaju (60 ležaja).

  Rekreacija: olimpijski bazen, dva zatvorena bazena sa termalnom vodom, sportski tereni. Ono što banju čini još privlačnijom je neposredna blizina brojnih kulturno-istorijskih spomenika. Uz samu Banju Vrdnik smešteni su manastir Ravanica i Vrdnička kula, a u krugu od 10 km još 15 fruškogorskih manastira. U sastavu nacionalnog parka postoje i uređena izletišta: ,,Borkovac’’ - 10 km, ,,Zmajevac’’ – 4 km.


  Udaljenost
  Beograd 70 km
  Novi Sad 25 km
  Auto put Beograd-Zagreb 25 km

   

   

 • Fruška Gora

   

  Fruška Gora

   

   

  Fruška gora je stara, gromadna planina u severnom delu Srema. Nekada je bila ostrvo Panonskog mora, a sada je usamljena ostrvska planina Panonske nizije. Najveći deo se nalazi u Srbiji, dok manjim delom zalazi u istočnu Hrvatsku. Pravcem severo-zapad se prostire na dužini od 78 km, dok je pravcem sever-jug širine od 12 do 15 km i zahvata površinu od 25.525 km².

  Fruška gora predstavlja nisku planinu sa najvišim vrhom Crvenim Čotom (539m), a ostali značajni vrhovi su Stražilovo (321m), Iriški Venac (451m), Veliki Gradac (471m). U samom srcu Fruške gore se nalaze tri veštačka jezera: Moharač, Bruja i Sot. Fruška gora je jedinstveni prirodni fenomen jer je grade stene iz gotovo svih geoloških perioda, različitog sastava i načina postanka. Fruška gora je 1960. godine proglašena nacionalnim parkom.

  Devedeset procenata Nacionalnog parka čine šume. Ovo područje je najveće nalazište lipe u Evropi a izuzetnu vrednost čine i šume hrasta, bukve, graba, topole i vrbe.  Na velikim površinama su vinogradi i voćnjaci, pašnjaci i žitna polja.

  Neke od brojnih životinjskih vrsta koje se sreću su: lisica, kuna, divlja mačka, šakal, zec, srna, divlja svinja, jelen, fazan, divlja patka i orao krstaš koji je u svetu ugrožena vrsta. Jedina zmija otrovnica je šarka. Ribolovne vode bogate su ribom, ali samo jezera jer su potoci mali i nestalni. Zahvaljući svom položaju, ona je tokom jeseni i proleća značajno selidbeno stanište brojnih vrsta ptica. Do sada je evidentirano 211 vrsta, od kojih se u parku gnezdi oko 130.

  Iako je Fruška Gora niska planina, sa porastom visine klima postaje sve hladnija, tako da na grebenima ima karakteristike planinske klime. Najvlažniji meseci su jun i avgust.

  Fruška gora je popularno mesto za izlete. Izletišta su obično pored samih saobraćajnica, kulturno-istorijskih spomenika i ugostiteljskih objekata, od značajnijih treba izdvojiti: Čortanovačku šumu, Stražilovo, Iriški venac, Hopovo, Zmajevac.

  Tokom duge istorije mnogi narodi i carstva su na području Fruške gore gradili svoje tvrđave. Najznačajniji spomenik kulture predstavljaju 17 manastira Srpske pravoslavne crkve, raspoređenih po celoj planini. Na planini se nalaze i ruševine nekoliko utvrđenja, među kojima treba izdvojiti Vrdničku kulu. Nastanak, izgradnja i razvoj banje Vrdnik, na istoimenoim mestu na obroncima Fruške gore, posledica je pojave termalne vode temperature od 32,5°C.

  Od većih gradova kojima je okružena, treba izdvojiti Sremsku Mitrovicu, Rumu i Inđiju sa južne strane, dok su sa severne strane planine Sremski Karlovci, Petrovaradin, Sremska Kamenica i Novi Sad.

  Povezani tekstovi:
  Nacionalni park Fruška Gora

   

  Kontakt
  Nacionalni park "Fruška Gora"  
  021-463-666
  021-463-667                            
  Fruška gora - karta

      

 • Kamp Zasavica

  Kamp Zasavica

  Kamp "Zasavica" se nalazi u srcu nedirnute, očuvane prirode, 12km južno od E-70 autoputa Beograd – Zagreb, 80km zapadno od Beograda i 62km južno od Novog Sada. Do kampa se stiže kada se sa autoputa izađe za Sremsku Mitrovicu, posle naplatne rampe levo sve do kružnog toka na kome treba nastaviti pravo, pa preko mosta na reci Savi ka Mačvanskoj Mitrovici. Na kraju sela skrenuti do kampa. Na putu do kampa postoje bilbordi koje obaveštavaju kojim putem treba ići da bi se stiglo do kampa.

  Kamp "Zasavica" je jedan od najmlađih, ali najmodernijih i najopremljenijih kampova u Srbiji, sa kapacitetom od 42 kamping parcela. Kamp je idealan za ljubitelje prirode s obzirom da se nalazi u neposrednoj blizini Specijalnog rezervata prirode Zasavica, koji je moguće obići brodom, čamcima i pešačkim turama, organizovano sa vodičem ili individualno. Područje Specijalnog rezervata prirode Zasavice je utočište mnogih životinja (vidre, dabrovi, labudovi, ribe...) i raznovrsnoh biljaka (lokvanji, gljive...), poznato po čistim vodama i po tome što se u rezervatu nalazi najveća farma starih rasa genetičkih resursa Srbije, i to: podolsko goveče, mangulica i balkanski magarac. Rezervat poseduje i farmu muznih magarica.

   

   

 • Muzej hleba

   

  Muzej hleba

   

   

  Srpski muzej hleba u Pećincima je počeo sa radom 1995. godine kao rezultat sakupljačko-istraživačkog rada slikara Jeremije, koji se tematikom obrednog hleba bavi više od trideset godina. Muzej obavlja delatnost sakupljanja, zaštite i prezentacije predmeta koji su se nekada koristili u Srbiji u procesu proizvodnje hleba. Specifičnost postavke ogleda se u tome što se funkcionisanje mnogih izloženih predmeta može demonstrirati.

  Kontakt
  Muzej hleba 022-86-141

   

  Muzej hleba

   

  Bread Museum

   

  Muzej hleba

   

   

 • Nacionalni park Fruška Gora

   

  Nacionalni park Fruška Gora

   

   

  Fruška Gora, izdvojeno šumsko ostrvo na jugu Panonske nizije, stanište je velikog broja vrsta ptica. Tome značajno doprinose blizina Dunava i močvarnih staništa. Na osnovu bogatstva ornitofaune, ovo je jedno od najvrednijih područja u Srbiji. Na Fruškoj gori je evidentirano postojanje 211 vrsta ptica, od čega se u samom Nacionalnom parku može sresti 150 . U poslednjem veku, sa Fruške Gore je nestalo oko 100 vrsta ptica (suri orao, crni lešinar, crna lunja i dr). Istovremeno su se pojavile neke nove vrste zbog sađenja četinara, voćnjaka i formiranja površinskih kopova. U nove vrste spadaju gnezdarice: drozd kamenjar, daurska lasta, obični kraljić, planinska crvenorepka.

  Tokom jeseni i proleća, Fruška Gora je značajno područje gnežđenja mnogih retkih vrsta ptica. Među njima se izdvajaju orao krstaš, orao belorepan i orao kliktaš, pčelarica, crna žuna, belovrata muharica, crna roda. Zbog značaja za očuvanje ugroženih vrsta, područje Fruške Gore je uvršteno u listu Međunarodno značajnih područja za ptice (IBA).

  Nacionalni park Fruška Gora organizuje za posetioce različite programe posmatranja ptica na šumskim i stepskim staništima i jezerima. Za posmatranje orlova iz blizine, Nacionalni park je izgradio osmatračnicu na zimskom hranilištu za grabljivice.

  Povezani tekstovi o Fruškoj Gori:
  Planina Fruška Gora
  Fruška Gora - Put vina

   

   

 • Specijalni rezervat prirode Zasavica

   

  Specijalni rezervat prirode Zasavica

   

   

  Povezan tekst: Zasavica

  Specijalni rezervat prirode Zasavica je oaza za oko 700 vrsta biljaka, 187 vrsta ptica, 24 vrste riba i veliki broj vodozemaca i gmizavaca. Isprepletanost vlažnih livada, šuma, širokih obala i same vode čini ram lepoti i raznovrsnosti sveta biljaka i životinja. Da bi ovaj svet bio očuvan, Zasavica i njeno priobalje površine 671 ha, stavljeni su pod zaštitu 1997 .godine. Iaoko je narod smatra barom, Zasavica to nije. Naime, rečica Zasavica je u ovom delu toliko usporena zbog bujnog biljnog pokrivača, da se stiče utisak da ne teče.

  Riba Umbra krameri, poznata u narodu kao mrguda, u Srbiji živi jedino u Zasavici, kao i biljka Aldrovanda vesiculosa. Početkom 20.veka, donacijom Bavarske vlade, u zasavicu je vraćen njen nekadašnji stanovnik - dabar. Od ostale flore i faune značajni su sivi soko, mrka lunja, čapljica, crnoglava travarka, vidra, bela senica, beli i žuti lokvanj,testerica, iđirot.

   

  Zacavica nudi mogućnost posmatranja ptica, sportskog pecanja, kampovanja, pešačenja, foto-safarija, vožnje čamcima i brodom. Za organizovane grupe đaka i studenata postoje jednodnevni i višednevni edukativni programi.

   

   

 • Srem

   

  Srem

   

   

  Turizam-srem-karta

  Sremski Karlovci Sirmium, jedan od značajnih gradova Rimskog carstva nalazio se u Sremu Kada je carstvo nestalo, nestao je i Sirmium. Na žalost njegovi ostaci danas leže ispod Sremske Mitrovice, ali se pojedini delovi starog grada ipak mogu videti.

  Na korak od Sremske Mitrovice leži ribolovcima i ljubiteljima ptica zanimljiva Zasavica. Ptice se mogu posmatrati i na poznatijoj Obedskoj bari. Od kulturno-istorijskih spomenika značajni su Fruškogorski manastiri i naravno jedna od najvećih tvrđava Evrope - Petrovaradinska tvrđava.

   

   

  Fruskogorski manastiri
  Zasavica Petrovaradinska tvrdjava

   

 • Srem - turistička karta

   

  Srem - turistička karta

   

   

  Srem - turistička karta

   

 • Sremski Karlovci

   

  Sremski Karlovci

   

   

  Sremski Karlovci leže na severoistočnim obroncima Fruške gore. U srednjem veku bio je to utvrđeni grad. Septembra 1521. godine, turska vojska predvođena sultanom Sulejmanom razorila je srednjevekovni grad koji nikada kasnije nije obnovljen. Pod Turcima su ostali sve do 1688. godine.

  Nakon viševekovnih  turskih vojnih uspeha u Evropi, hrišćanske zemlje Austrija, Poljska, Venecija i Rusija se ujedinjuju i osnivaju alijansu pod imenom Sveta liga sa ciljem da Tursku zauvek vrate u Aziju. Udruženim snagama Turska sila najpre je zaustavljena kod Beča 1683. godine, a narednih godina je izgubila Budim i još veliki deo teritorija. Mir je potpisan na konferenciji u Karlovcima 1689. godine. Za mesto održavanja konferencije izabrano je brdo nedaleko od današnje kapele Gospe od Mira.  Kako se poslanici nisu mogli dogovoriti koja će strana prva ulaziti u improvizovanu baraku, prema logoru svake strane izgrađena su vrata. Pored toga, da bi za stolom svi bili ravnopravni, dogovoreno je da se pregovori održavaju za okruglim stolom. Ovaj događaj predstavlja prvu upotrebu okruglog stola u diplomatskim pregovorima u celom svetu. Nedaleko od ovog mesta, Austrijanci su  100 godina kasnije u znak sećanja na Karlovački mir, podigli Kapelu mira. Kapela je izgrađena u obliku turskog šatora, a južna vrata odakle su ulazile Osmanlije su zatvorena, što predstavlja želju da se Turci više nikada ne vrate.


  Sremski Karlovci

   

  Sremski Karlovci

   

  Sremski Karlovci

   

  Sremski Karlovci

   

   

  Sremski Karlovci


  Najznačajniji period za Sremske Karlovce počinje po završetku Velike seobe Srba 1690. godine. Prema povelji cara Karla VI Karlovci su od oktobra 1713. godine određeni za sedište arhiepiskopa-mitropolita Srpske pravoslavne karlovačke mitropolije. Samim proširenjem političkog značaja i nova uloga grada nametnuli su potrebu za konstruisanjem javnih građevina. Više od dva veka, bili su sedište političkog, kulturnog i duhovnog života srpskog naroda na teritoriji Austrougarske.

   

  Sremski Karlovci


  Oko centralnog trga, koji danas nosi ime poznatog pesnika Branka Radičevića, razvijao se istorijski centar. Barokna Fontana četiri lava u samom centru trga sagrađena je 1799. godine.  Crkva sv.Petra i Pavla potiče iz 1719. godine. Nova Saborna crkva je izgrađena na osnovu zalaganja mitropolita Pavla Nenadovića između 1758. i 1762. godine. Ikonostas ove crkve je delo Teodora Kračuna i Jakova Orfelina i predstavlja jedno od najznačajnijih dela srpskog baroka. Katolička crkva je izgrađena u toku 1768. godine.

   

  Sremski Karlovci

   

  Sremski Karlovci

   

  Svoj današnji izgled Karlovci su dobili krajem XIX i početkom XX veka. Iz tog perioda potiču Patrijaršijski dvor, Palata ,,Stefaneum’’ i Bogoslovska škola. Ikonostas u kapeli patrijaršijskog dvora uradio je Uroš Predić. Sa preseljenjem Patrijaršije u Beograd 1920. godine, Sremski Karlovci gube svoj dotadašnji značaj.

  Postavka iz istorije grada kao i iz života pesnika Branka Radičevića može se videti u Gradskom muzeju. Grob ovog poznatog pesnika iz epohe srpskog romantizma nalazi se na brdu Stražilovu, 4 km od varoši.

  Svake godine se krajem septembra ili početkom oktobra održava veliki grožđenbal u čast vina zbog koga u ovaj grad vredi i posebno doći.

  Sremski Karlovci - karta

   

  Turistička organizacija Sremskih Karlovaca                               
  021-882-127

  Turistička karta Srema

   

   

 • Zasavica

   

  Zasavica

   

   

  Specijalni rezervat  prirode Zasavica je prostrano, biljnim i životinjskim svetom bogato močvarno područje na severu Mačve, udaljeno 6 kilometara od Sremske Mitrovice. Nastao je čestim menjanjem korita i izlivanjem Save i Drine. Ukupna dužina vodotoka Zasavice iznosi 33 km. Prosečna dubina je 2 – 3 m, a sloj šljunka i peska debljine nekoliko desetina metara pravi je prirodni filter kroz koji se voda filtrira na putu ka površini. Da je voda zaista čista potvrđuju i kolonije slatkovodnih sunđera i meduza koje mogu da žive samo u besprekorno čistoj vodi.

  Posebnu vrednost rezervata čine ugrožene biljne vrste. Neke od njih se u Srbiji mogu naći samo ovde. Raznovrsnost biljnog sveta dovelo je do raznolikosti faune: 20 vrsta riba, retke vrste leptira, daždevnjaci, vidre, oko 190 vrsta ptica...Od ptica močvarica najzastupljenije su čaplje (siva, purpurna, bela...), patke, kormorani... Donacijom Bavarske u Srbiji ponovo žive dabrovi koji su na našim prostorima nestali ljudskim aktivnostima pre oko 200 godina. 30 dabrova je pušteno u Zasavicu 2004. godine, a sada ih ima 50.

   

  Birdwatching Serbia

   

  Posmatranje ptica

   

  Zasavica

   

  Centralno mesto rezervata je centar za posetioce uređen u etno stilu, izgrađen od drveta tako da se savršeno stapa sa okolinom. Izgrađena je 18 metara visoka osmatracnica, dolap, bircuz, etno soba. Organizuju se vožnje brodom, pešačke ture, a mogu se iznajmiti i čamci. Poseban program rezervata je očuvanje starih gotovo zaboravljenih vrsta svinja mangulica i domaćeg govečeta.

   

  Zasavica

   

  Zasavica

   

  Zasavica  Za posmatranje ptičjeg sveta najbolje je rano jutro, a u periodu od 11-17h ćete ih videti vrlo malo. Treba znati još i to da je za turističke posete otvoren samo manji deo rezervata koji je pod trećim stepenom zaštite, tako da ako ipak želite foto-safari kroz ptičjim svetom najbogatijom zonom (prvi stepen zaštite), to je moguće uz pratnju vodiča, u malim grupama i uz prethodni dogovor. Postoji i mogućnost iznajmljivanja kreveta i pripreme hrane.

   

  Udaljenost:
  Beograd 80 km Valjevo 95 km

  Kontakt
  Pokret gorana
  tel/fax: 022/614-300

  Turistička karta

  Zasavica - karta

   

   

   

  Zasavica

   

  Zasavica

   

  Zasavica

   

   

  Zasavica

   

  Zasavica

   

Dodatne informacije