Orao Krstaš

 

 

Orao krstaš (aquuila heliaca) je jedna od najređih zaštićenih vrsta ptica u Srbiji. Jedina preostala tri para gnezde se u Nacionalnom parku Fruška Gora. Fruška Gora je od davnina stanište ove grabljivice za koju se u narodu veruje da predstavlja zaštitnika sela koji tera gradonosne oblake. Orao krstaš se gnezdi u šumama na visokim stablima, a lovi na livadama.

 

Dodatne informacije