Sahat kula

Sahat kula je jedan od malobrojnih objekata na Beogradskoj tvrđavi koji nije pretrpeo veća oštećenja i nije bitnije rekonstruisan pa predstavlja autentičan objekat.

Kapiju je u sklopu popravke bedema izgradio venecijanski graditelj Andrea Kornaro, najpre u austrijskoj, a zatim u turskoj službi. Završena je 1789.godine. Obnovljena je sredinom 19.veka.

Kula je prepoznatljiva po časovniku sa centralnim mehanizmom koji između 2 navijanja može da radi skoro nedelju dana.

Related Articles

 

Dodatne informacije