Subotica

 

 


Grad  Subotica se prvi put pominje u pisanim dokumentima tek 1391. godine  pod imenom Zabatka, što je današnje ime grada na mađarskom jeziku (Szabadka).  Naziv potiče od mađarske reči Szabad što znači slobodan. Srpski naziv grada Subotica potiče najverovatnije od reči dana u nedelji ,,subota” i prvi put se javlja 1653. godine.

 

 


Pod tursku vlast pada 1542. i pod njom ostaje do 1686. godine. Nakon odlaska Turaka, Suboticu naseljavaju Bunjevci, Srbi, Mađari. Zanimljiva ličnost iz istorije Subotice je samozvani srpski car Jovan Nenad, koji je tvrdio za sebe da je potomak srpskih vladara( mada postoje izvori koji govore da je bio niskog roda) . Nakon poraza Mađara od Turaka kod Mohača 1526. godine, Jovan Nenad stvorio je kratkotrajnu srpsku državu koja je obuhvatala Bačku i delove Srema i Banata, a za prestonicu je izabrao Suboticu. Ubijen je 1527. godine u borbi sa Ugarima čime se njegova država raspala.

 

 

 

 

 

 


Zlatno doba Subotice je period od kraja XIX veka do početka Prvog svetskog rata, kada je ona prerasla u moderan srednjoevropski grad. U tom periodu su nastale najznačajnije građevine.

Prema projektu ovog para arhitekata izgrađena je i subotička sinagoga 1902. godine. Danas je Sinagoga pod zaštitom države  i pored toga što predstavlja arhitektonsko blago grada, u njoj se održavaju kocerti klasične muzike i pozorišne predstave.

 

 

 

 

 


Pored železničke stanice, nalazi se još jedno remek delo arhitekture – porodična kuća arhitekte Ferenca Rajhla poznata kao Rajhlova palata. Sagrađena je 1904. godine, a nadahnuta je folklornim motivima Erdelja.

 

 

 

Grad Subotica - turistička karta

Kontakt
Turistički informativni centar Subotice  
024-670-350

 

 

 

 

Related Articles

 

Dodatne informacije