Lučindan

 

Datum: 18. oktobar

 

Sveti apostol Luka rođen je granici Turske sa Sirijom. Nakon odlaska na propoved u Antiohiju, svratio je u Sevastiju gde su počivale mošti Jovana Krstitelja koje je Luka hteo da ponese sa sobom. Tome su se usprotivili lokalni hrišćani pa je dobio samo desnu ruku Jovanovu. Deo ove ruku danas se čuva u manastiru u Cetinju.

Obesili su ga idolopoklonici kada je imao 84 godine. U 4.veku njegove su mošti prenete u Carigrad.

 

Dodatne informacije