Islamizacija Srba

 

 

Iako se za Turke na našim prostorima znalo još od X veka (Turci Vardarioti), za Turke muslimane kod nas se zna tek od prvih turskih osvajanja na Balkanu. Od tada se zna i za Srbe muslimanske veroispovesti. Srbi su na islam prelazili i nasilno i dobrovoljno. Nekada je to bilo pojedinačno, nekada masovno. Jedan od načina prislinog prevođenja hrišćana u islam bio je odvođenje stanovništva u roblje koje su Turci doživljavali kao domaću stoku. Još sa Kosova je veliki broj ljudi odveden u ropstvo gde su prevedeni u islam. Tako na primer, kada je 1455. godine sultan Mehmed II zauzeo Novo Brdo, svojim vojnicima je poklonio 700 žena, a 320 dece odveo u Malu Aziju. Kada je osvojen Beograd, veliki broj beogradskih Srba je odveden u Istanbul. Mesto na kom su od beogradskih robova Turci formirali naselje i dan danas se zove Beogradska šuma. O kakvom se masovnom poturčavanju radilo dovoljno ilustruje podatak da su samo posle Mohačke bitke (1526. godine) Turci odveli u ropstvo 200.000 duša iz Slavonije i Ugarske. Među njima je bilo i Srba.Za najkritičnije godine u ovom pogledu smatraju se 1659.,1661. i 1691. Osim robljenja u masama, porobljavanje je vršeno i pojedinačno. To je roblje odvođeno u Carigrad i Jedrene i prodavano na trgovima. U našoj narodnoj tradiciji i svesti naroda to je ostavilo jak trag. Ropstvo je u Turskoj zakonom ukinuto tek sredinom XIX veka.Drugi način osipanja srpskog stanovništva i poturčavanja bio je danak u krvi. I ova deca kao i robovi gotovo nikada se nisu vraćali svojima.Koliko je naroda na ova 2 načina izgubljeno niko ne može tačno reći. Sasvim je sigurno da je taj broj veoma veliki.Treći način islamizacije Srba bio je dobrovoljni. Većina njih sačuvala je svoj jezik i mnoge narodne običaje dok su neki usvojili turski jezik. Razlozi za dobrovoljnu islamizaciju bili su različiti. Onaj ko bi primio islam mogao je da zadrži svoje materijalno stanje, mogao je da računa na pravedno suđenje, mogao je da napreduje. Osim toga, stogodišnje ratovanje sa Turcima je osiromašilo Srbiju, pa je raskoš i bogatsvo koje su Turci doneli delovalo privlačno. Naravno bilo je i onih koji su islam prihvatili iz ljubavi. Drugi, veoma značajan faktor bio je pritisak Arnauta koji su masovno primili islam i počeli naseljavati prostor na jugu, koji je posle velike seobe Srba ostao slabo naseljen. Pod pritiskom Arnauta, veliki broj preostalih Srba presao je u islam i izmesao se sa Arnautskim plemenima. Sa oslobođenjem od turskog ropstva, veliki broj Srba muslimanske veroispovesti se odselio u Malu Aziju.

 

Dodatne informacije