Teritorija Srbije u doba Dinosaurusa

 

 

 

Na početku je postojao samo jedan super kontinent Pangea. Pre oko 245 milona godina, on se počeo menjati i deliti. Tokom mezozoika, kontinenti su dobili današnji izgled. Taj je proces počeo pre 245, a završio se pre 65 miliona godina. Kraj starog doba pratilo je masovno izumiranje živog sveta. I kako svaki kraj predstavlja početak nečega, tako se i živi svet počeo obnavljati, ali je ovoga puta izgledao potpuno drugačije. Razvile su se nove vrste koje su nastanile sve životne sredine. Kopnom su dominirali gmizavci, najkrupniji od njih bili su dinosaurusi. U vreme njihove vladavine, klima je bila topla i vlažna.

 

Dinosaurusi

 

Nakon masovnog izumiranja vrsta krajem paleozoika, teritoriju današnje Srbije prekrile su vode velikog svetskog okeana Tetisa i nastanile ga do tada nepoznate vrste. Dok su kopnenim predelima šetali dinosaurusi, Srbija je bila pretežno prekrivena vodama okeana. To nam pokazuju sačuvani fosilni ostaci raznih organizama:puževi, školjke, amoniti, raže, ježevi...Jedinstveni nalazak prvih dinosaurusa (Thecodontosaurusa) nađen je na terenima Stare planine.

 

 

I dok su u pojedinim zemljama (Argentina, Kina, Mongolija) pronađene masovne grobnice dinosaurusa sa odlično očuvanim skeletima, u susednim regionima Srbije pronađeni su samo otisci stopala, eventualno delovi skeleta. U Srbiji do sada nije posvećena veće pažnja njihovom istraživanju. Verovatnoća da je na malom delu kopna bilo uslova za njihov razvoj je mala, a zbog jakih tektonskih pokreta kojima je teritorija Srbije bila izložena, još je manja mogućnost da su ostaci skeleta sačuvani neoštećeni.

 

Tragovi dinosaurusa pronađeni na Staroj planini

Dinosaurusi Stara planina

 

Raspored konitenata

 

Dodatne informacije