Milutin Milankovič

Od 1993 .godine, Evropsko geofizičko društvo svake godine dodeljuje medalju koje nosi ime velikog srpskog naučnika Milutina Milankovića. Milutin Milanković je rođen u Dalju, 1879 .godine. Sa 23.godine je diplomirao u Beču, gde je narednih nekoliko godina radio u uglednoj građevinskoj firmi.

Prekretnica u njegovom životu se desila 1909 . godine kada ga je ministar prosvete Kraljevine Srbije postavio za profesora na Katedri za primenjenu matematiku na Beogradskom univerzitetu. Time započinje njegova naučna karijera. Osnivač je moderne klimatologije, naučno je dokazao da je položaj kontineta nekada bio drugačiji i da se kontinenti kreću. Sačinio je i objavio periodizaciju ledenih doba na Zemlji. Dokazao je da promena nagiba ose rotacije i ekscentrična putanja Zemlje oko Sunca ključni faktor promene klime u prošlosti. Njegov rad "Kanon osunčavanja zemlje i njegova primena na problem ledenih doba" se smatra najznačajnim delom srpske nauke u XX veku.

 

Dodatne informacije