Banat

 

 

Turizam-Banat - karta

Beskrajna ravnica između Dunava i Tise i granica sa Rumunijom i Mađarskom. U Kovačici nadomak Pančeva većina stanovnika bavi s naivnim slikartstvom pa je svaka kuća istovremeno i mala galerija. Specifičan i redak reljef u Evropi nalazi se u Deliblatskoj pesčari koja se pruža sve do Dunava na jugu. Na krajnjem jugoistoku Banata smestila se Bela Crkva ili "Banatska Venecija"  kako je neki zovu zbog sedam jezera i obilja rečnih tokova.

 

Related Articles

 

Dodatne informacije