Arheološki lokalitet „Okno“Arheološki lokalitet „Okno“, Rudna Glava, je praistorijski rudnik (3800-3200. p.n.e.) od izuzetnog značaja. Otkrivanjem ovog lokaliteta napuštena je teorija o Bliskom istoku, kao kolevci rudarstva, a po brojnosti i očuvanosti arheoloških nalaza, ovaj lokalitet se svrstava u jedinstvene u svetu. Tokom dve decenije istraživanja ovog lokaliteta otkriveno je 40-ak rudarskih okana, veliki broj alatki: rudarskih batova izrađenih od rečnih oblutaka, pijuka izrađenih od jelenskih rogova i veliki broj keramičkih posuda.


Related Articles

 

Dodatne informacije