Drina

 

 

,,Većim delom svoga toka reka Drina protiče kroz tesne gudure između strmih planina ili kroz duboke kanjone okomito odsečenih obala. Samo na nekoliko mesta rečnog toka njene se obale proširuju u otvorene doline i stvaraju, bilo na jednoj bilo na obe strane reke , župne, delimično ravne , delimično talasaste predele podesne za obrađivanje i naselja.

Iz romana ,,Na Drini ćuprija” – Ivo Andić

 

 

Nekada je zelena reka Drina bila granica između Istočnog i Zapadnog rimskog carstva, danas je njen najveći deo granica između Srbije i Bosne. Nekada se zvala Drinos, a narod joj je zbog zelene boje dao ime Zelenka. Nekada je bila divlja i plahovita, pravi izazov za splavare, sve do izgradnje hidroelektrana i jezera: Višegradsko, Perućačko, Zvorničko.


Nastaje na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore gde se sastaju reke Piva i Tara i do ušća u Savu pređe 345 kilometara. Kanjon Drine je treći po veličini kanjon u svetu, odmah posle Kolorada(1800m) i Tare. Na svom putu Drina vekovima grli planinu Taru, dubi kanjon i vijuga. Zbog njenog krivudavog toka, uvek je postojao neko ko je hteo da ispravi krivu Drinu. ... Na njoj se nalazi i čuveni most u Višegradu, koji je podigao veliki vezir Mehmed paša Sokolović u periodu od 1571. do 1577. godine.

 


Iako je čovek vekovima prisutan na Drini, priroda je ovde očuvana u celosti. Drina spada u najčistije vodene tokove Srbije. Dugo godina njen turistički potencijal bio je potpuno neiskorišćen, ali poslednjih godina narod ovog kraja počeo je da shvata kakvim turističkim blagom raspolaže. Kao pečurke posle kiše nikla su etno sela, restorani, luksuzni apartmani, sojenice.

Na sledećem filmu snimili smo mesto gde se sastaju reke Tara i Piva i tako stvaraju Drinu.

 

 

U gornjem toku ima sve odlike planinske, a u donjem toku karakter prave ravničarske reke. Drina je bogata ribom, neke vrste sreću se u celom toku Drine, neke samo u pojedinim sektorima. U turistički najrazvijenijem delu između Perućca i Zvornika mogu se naći klen, mrena, som, deverika, smuđ. U julu mesecu održava se Drinska regata koja okupi blizu 10.000 učesnika a plovi se na svemu i svačemu. Značajniji centri na Drini su jezero Perućac, Bajina Bašta, Ljubovija i Zvornik.

Pogled na kanjon Drine dugo se sanja jer ovi pejzaži su najsličniji raju.

 

Dodatne informacije