Balkanski ris

 

 

Balkanski ris je pored skandinavskog, baltičkog i karpatskog, jedina preostala vrsta evropske populacije risova. Iako je zaštićen zakonom, zbog krivolova, nedostatka plena i nekontrolisane seče šuma, preti mu potpuno izumiranje. Smatra se da ih na celom Balkanu ima manje od 100, u Srbiji do 20. Zbog parenja sa Karpatskim risom koji u poslednje vreme sve češće dolazi u Srbiju iz pravca Rumunije, preti mu potpuni nestanak. Jedina preostala staništa Balkanskog risa su jugozapadna Srbija, Kosovo, severna Crna Gora, Makedonija i sever Grčke.

 

Balkanski ris je oprezna i usamljena životinja. mužjaci i ženke se sreću samo u vreme parenja. Odlični su lovci i hrane se uglavnom onim što ulove sami:zečevima, srnama, jelenima, divokozama, pticama. Ponekada mogu napasti i ovce. Ljude ne napadaju nikada. Mogu dostići visinu od 65 cm i težinu od 25 kg.

 

Žive uglavnom u listopadnim šumama, ali se mogu sresti i u klisurama i stenovitim predelima. Mladunci sa majkom ostaju godinu dana - do sledećeg parenja, nakon čega za sebe pronalaze novu teritoriju.

 

Dodatne informacije