Akvarijum u Kragujevcu

 

 

Akvarijum na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu je najveći akvarijum u Srbiji. U njemu se mogu sresti ribe kopnenih voda Balkana (pastrmka, mrena, štuka, smuđ, som...) i tropskih voda (skalari, oskari, diskusi, pirane...), vodozemci (žabe i daždevnjaci), gmizavci (kornjače i zmije) i beskičmenjaci (sunđeri, dupljari, pijavice, rakovi...).

 

 

Najinteresantije ribe koje se mogu videti su pirana mesožder (na snimku) i veoma retka i ugrožena afrička dvodihalica koja predstavlja prelazni oblik između riba i vodozemaca što se vidi i na osnovu njenog izgleda: ima takozvane pranoge onosno rudimentirana peraja koja nisu ni peraja ni noge. Ime je dobila po načinu disanja. Kada u vodi nema dovoljno kiseonika, ona izađe na površinu i zahvati vazduh. Može da doživi duboku starost od 35 – 40 godina.

      Za đačke ekskurzije i druge organizovane grupe obezbeđen je stručni vodič.

Kontakt
034-336-223
034-300-246

Prirodno-matematički fakultet
(kod Velikog parka)
Kragujevac

 

Related Articles

 

Dodatne informacije