Morića hanOd pedesetak hanova koliko je u Sarajevu postojalo za vreme turske okupacije, sačuvan je samo jedan - Morića han, čije su dimenzije impresivne, približno 50x40 metara. Prvi sprat sadrži 44 sobe za goste, pretežno trgovce iz raznih država..

Morića han je više puta paljen i obnavljan. Danas se u prizemlju nalazi nacionalni restoran i velika galerija ručno rađenih orijentalnih tepiha koji se mogu ne samo gledati, već i pazariti.Related Articles

 

Dodatne informacije