HipodromProstrani trg Sultanahmeta u Istanbulu danas pruža samo bledu sliku onoga što je nekada bio. Veličanstveni Hipodrom, centar gradskih zbivanja u rimsko doba inspirisan cirkusom Maksimusom u Rimu, projektovan je za trke i ostale javne aktivnosti. Gradnja je započeta 203. godine, a završena je za vreme cara Konstantina 325 . godine. U to vreme Hipodrom je imao oblik potkovice i zauzimao pozamašnu površinu od 400 x 120 metara. Računa se da je mogao primiti više desetina hiljada gledalaca. Bio je zatvoren visokim zidovima i imao je tribine sa 3 strane uz carsku ložu na četvrtoj, istočnoj. U centru trkačke staze se nalazio izdignut trotoar, poznat kao "spina", centralna linija koja je služila da se saobraćaj za vreme trka odvija u pravoj liniji. Od brojnih statua i stubova koji su ukrašavali spinu, danas su preostala samo 3. Poznazo je da su se ovde nalazile statue Lisipovog Herkula (ratnika u borbi s lavovima), umirućeg bika, orla u borbi sa zmijom, kao i statue imperatora Graciana, Valentiana i Teodosija.


Hipodrom Istanbul


Carska loža je inače sadržala salu za ručavanje i odmor, i bila je direktno povezana sa palatom. Veza sa palatom je bila dodatna mera sigurnosti za slučaj nemira ili pobuna, koje su često izbijale baš na hipodromu. Da bis e izbegle pobune, carevi su počeli da smanjuju broj igara, da bi ih na kraju potpuno zabranili. Po zauzimanju Carigrada 1204 . godine, krstaši su bukvalno ogoleli Hipodrom pokupivši sve metalne delove da bi ih upotrebili za kovanje novca. Nakon turskog osvajanja Carigrada, Hipodrom je renoviran. Okolo su podigli neki od najlepših spomenika tog doba, dok tri originalna antička stuba još uvek stoje na istom mestu.


What to do in Istanbul Hipodrome


Related Articles

 

Additional information