Aja SofijaMuzej Aja Sofije koji se nalazi na jednom od 7 istanbulskih brežuljaka, preko puta Plave Džamije, najveća je znamenitost Istanbula. Bila je to nekada najpoznatija crkva u Konstantinopolju. Sagrađena je u 6. veku od strane cara Justinijana I kao teća crkva. Prve dve crkve bile su sagrađene od drveta i kamena pa su izgorele prilikom požara i buna. Crkva je restaurirana više puta za vreme vizantijske vladavine, a najveća oštećena je doživela prilikom 4. krstaškog pohoda.Nakon osvajanja Carigrada, Turci je pretvaraju u džamiju. Dograđuju se minareti, fontana i prateći objekti. Sa svojom površinom od 7.570 m2, Aja Sofija je četvrta po veličini crkva u svetu, visoka 55.6 m, dok su razmere kupole 30.8 mx31.88.


Aja Sofija


Po naređenju osnivača Turske Republike, Kemala Ataturka, džamija je 1935. godine proglašena za nacionalni spomenik i pretvorena u muzej. Ovim postupkom, Kemal Ataturk je jasno izrazio želju da Tursku pomiri sa Evropom.


Hagia Sophia


Crkve 

Additional information