Crkva Svete IrineCrkva Svete Irine se smatra prvim hrišćanskim svetilištem u Istanbulu. Pre nego što je postala crkva, svetilište je bilo deo hrama boginje Afrodite. Crkvu je povećao Konstantin Veliki, a posle izgradnje Aja Sofije, ove dve crkve su se ujedinile i formirale veliku crkvu Mega Eklisija.


Crkve u Istanbulu - Sv. Irina


Danas se crkva nalazi u okviru Topkapi dvorca i nije u originalnom obliku. Kada su Turci zauzeli Carigrad, crkva nije pretvorena u džamiju. Sve do kraja 19. veka korišćena je kao magacin za oružje, kada ju je Ahmet paša pretvorio u prvi arheološki muzej, postavivši ovde neke antičke ostatke. Posle proglašavanja Republike Turske 1923. godine, prostorije su korišćene kao vojni muzej, sve do 1946. godine kada je zgrada podvrgnuta temeljnoj restauraciji. Danas se ovde povremeno održavaju koncerti i izložbe.


Related Articles

 

Additional information