Topkapi palata u IstanbuluTopkapi palata je bila dvor turskih sultana od osvajanja Carigrada 1453. godine pa sve do početka XIX veka. Ovde su se donosile odluke od kojih je dugo drhtala cela zapadna Evropa. Palata je u potpunosti izgrađena u orijentalnom stilu i poseduju veliku kolekciju porcelana i harem u kome su živele sultanove žene i ljubavnice. Zanimljivo je da je put do sultanove žene vodio preko harema. Ljubavnice su dovodili iz različitih delova Turske, a da bi postale zakonite supruge, morale su se dopasti sultanu i njegovoj majci.


Topkapi Palace


Topkapi dvorac je smešten u delu grada koji se zove Saraj Burnu, između Zlatnog roga, Bosfora i Mramornog mora. Izgradnja palate je započela 1472. godine i trajala je 6 godina. Dalja gradnja i dodaci su se protezali sve do 19. veka.


Sultan Mehmed II

Sultan Mehmed II


Kompleks uključuje brojne lođe, paviljone, državne kancelarije, spavaonice, kasarne, privatne odaje, džamiju, biblioteku. Poslednji paviljon koji je ovde izgrađen bio je kiosk Medžedije. On je danas otvoren za posetioce kao restoran. Nekoliko vila i paviljona je potpuno izgorelo u požaru 1863. godine. Topkapi palata je postala muzej 1924. godine i na njoj su urađene brojne restauracije.

Za obilazak Topkapi palate potrebno je nekoliko sati.


Topkapi Palace


Topkapi Palace


Topkapi Palata


Related Articles

 

Dodatne informacije