MiletusZahvaljujući odličnoj geografskoj poziciji, drevni grad Miletus se decenijama nesmetano razvijao. Na vrhuncu moći imao je 100.000 stanovnika što ga je činilo jednim od najvećih gradova starog sveta. U ovom gradu živeli su mnogi poznati filozofi, a najveći među njima bio je Tales. Tales je bio i odličan matematičar pa se njegove teoreme i danas uče. Otkrićem sazvežđa malog medveda, značajno je olakšao plovidbu moreplovcima.

Lokalitet je od Kušadasija udaljen 55 kilometara.

Related Articles

 

Dodatne informacije