GUM (Gosudarstveni univerzalni magazin)

 

 

 

Moskva GUM

Gum Moskva

 

Additional information