Nebeske stoliceArheološki lokalitet "Nebeske Stolice" iz V-VI veka, nalazi se na Kopaoniku neposredno ispod Pančićevog vrha, na nadmorskoj visini od 1800 metara, na administrativnoj granici sa Kosovom. Naziv ovom lokalitetu je dao vojvoda Mišić davne 1895. godine. Kasnije je toponim označio čitavo brdo koje se prostire do platforme, poznate kao Crkvine Svetog Prokopija. Na nebeskim stolicama pronađena je ranohrišćanska bazilika sa dvostrukom apsidom koja je rađena u tehnici lomljenog i tesanog kamena.

 

Additional information