Manastir KončulManastir Končul je nastao u doba Stefana Nemanje. Ima veoma veliki ugled među srpskim manastirima, što ukazuje na to da ga je osnovao neko od srpskih vladara, a možda i sam Nemanja. Od nekadašnjeg manastirskog kompleksa čiji arhitektonsko-građevinski sklop nije potpuno poznat, preostala je samo crkva Svetog Nikole koja je obnovljena 1861. godine.

 

 

Additional information