Drevni grcki grad Damastion

Prema starim Grčkim zapisima, izbegli Grci iz peloponeskih ratova su u V veku pre n.e. negde na severu osnovali grad Damastion, koji je kasnije postao čuven po izvozu srebra dobijenog iz okolnih rudnika. Grad Damastion nikada nije pronađen, a najnovija istraživanja ukazuju na to da se Damastion nalazio na arheološkom lokalitetu Krševica kod Bujanovca. U okolini Krševice je nekada bilo puno rudnika srebra, a otkriven je i novac damastion. Pronađena keramika otkriva da se u naselju živelo luksuzno. Sve te činjenice ukazuju da se radi o Damastionu, ali se još uvek ne može tvrditi sa sigurnošću jer je ispitan tek mali deo lokaliteta.

Ispod sloja od nekoliko metara, otkriven je rezervoar za vodu dugačak 10 i širok 6 metara. Otkriven je i niz hlebnih peći posude za vino i veliki kameni blokovi čija se namena tek treba dokazati. Vino i maslina su stizali sa Tasosa, a izvozilo se srebro.

Related Articles

 

Additional information