Lazarev kanjonKanjon Lazareve reke ili Lazarev kanjon je jedan od najimpresivnijih elemenata reljefa istočne Srbije i jedan od najznačajnijih centara diverziteta biljaka na Balkanu. O kolikom se značaju radi, dovoljno govori podatak da je biljni svet Lazarevog kanjona raznovrsniji od flore nacionalnih parkova Kopaonik i Đerdap. Putovanje kroz Lazarev kanjon predstavlja putovanje kroz vreme jer je ova oblast jedno od poslednjih utočišta biljaka iz ledenog doba.Usečen u debele krečnjačke stene ispod Malinika u dužini od 9 km, okomitih divljih litica, sa brojnim siparima, procepima i pećinama, predstavlja najduži i najdublji kanjon u Istočnoj Srbiji. U najužem delu je širok svega 3 - 4 m, dok dubina dostiže i do 500 m. Na pojedinim mestima reka prolazi između uklještenih kamenih blokova koji čine prirodne mostove.Related Articles

 

Additional information