Vrnjačka Banja - Istorija

 

 

Proučavanjem rimskih spomenika na teritoriji Srbije, još u XIX veku pronađeno je da su Rimljani znali za vrnjačke mineralne izvore. Kasnijim proučavanjem, kod toplog izvora pronađeno je 200 komada rimskog novca koji pripadaju periodu od Aleksandra do Valentinijana. Nedaleko od Rimskog izvora nađeni su ostaci bazena za kupanje. U bazenu je pronađeno i više komada rimskog novca iz perioda od I do IV veka.

Za vreme Turaka, sem nekoliko legendi, ne postoje pouzdani podaci da su mineralni izvori Vrnjačke Banje korišćeni kao lekoviti izvori. Nakon oslobođenja od Turaka, knez Miloš je unajmio sakosonske geologe da ispitaju mineralne izvore u Srbiji. Između ostalih, ispitani su i izvori Vrnjačke Banje.  Pravi razvoj banje, ipak počinje tek 1868. godine kada se počelo sa izgradnjom banjskih objekata. Uskoro preduzetnici počinju sa podizanjem vila i gostionica, da bi do Prvog balkanskog rata, Vrnjačka Banja imala i bioskop.

Posle Prvog svetskog rata, zabeležen je nagli uspon. Vrhunac je dostignut 1935. godine kada je zabeležena poseta 28.080 gostiju što je bilo najviše od svih turističkih mesta u Jugoslaviji. Po završetku Drugog svetskog rata, banja doživljava najpre stagnaciju, da bi osamdesetih godina prošlog veka bila zabeležena rekordna poseta od oko 2 miliona noćenja.

 

Vrnjačka Banja - Smeštaj
Vrnjačka Banja - Klima
Vrnjačka Banja - Izvori
Vrnjačka Banja - Kako doći?

Related Articles

 

Additional information