Vrnjačka Banja - Klima

 

 

Vrnjačka Banja se karakteriše kontinentalnom klimom. Zime su umereno hladne, a leta umereno topla. Najviša temperatura (40,5 stepeni) izmerena je 22. jula 1939. godine, a najniža 11. februara 1929. godine (- 28,5 stepeni).

Padavina najviše ima u junu i oktobru, a najmanje u septembru. Prosečna relativna vlažnot vazduha u Vrnjačkoj Banji iznosi 73,6%. Veliki broj dana u godini, Vrnjačka Banja je bez vetrova jer je planinska uzvišenja zaklanjaju od jakih vetrova. Najveći broj vetrovith dana je u februaru, martu i aprilu.

Vrnjačka Banja - smeštaj

Related Articles

 

Additional information