Ribolov u Smederevu

 

 

U neposrednoj blizini Smedereva (ribolovno područje Dunav IV I Morava II, površine područja iznosi 3150 ha) ima dosta ribolovnih voda (dve reke, jezera, kanali, bare i mrtvaje) na kojima se obavlja sportski ribolov. Te vode pružaju mogućnost ulova krupne i kvalitetne ribe, naročito bele.Glavna i najpoznatija ribolovna voda ovog područja je reka Dunav i to u delu od Orešca (9km od Smedereva) do ušća Velike Morave (12km nizvodno). Na desnoj obali Dunava ima nekoliko dobrih mesta za lov krupnije ribe: kod izletišta "Jugovo", na kamenom nasipu uzvodno od Stare Železare i od ušća kanala Sartid-a u Dunav do ušća Morave (poznata lovišta smuđeva). Na ostalim delovima uspešno se lovi bela riba. Leva obala je još pogodnija, naročito obala Ade, od vrha Ade do sredine i od gasovoda do donjeg kraja Ade. U Dunavu se love sve vrste riba, naročito smuđ, šaran i som. Svi kapitalni primerci (sem štuka) ulovljeni su u Dunavu. Na Dunavu se lovi od polovine maja do kasnih jesenjih dana, prvenstveno pri dnu (sa olovom), a znatno ređe na plovak i varalicom. Lovi se na sve mamce, a posebno dobar mamac za sve vrste riba predstavlja larva vodenog cveta takozvana bela buba, koja se nalazi na pojedinim delovima dunavske obale, u ilovači, neposredno uz vodu.Posebno lepih mesta za ribolov ima u dva dunavca. Prvi dunavac se nalazi nizvodno od gornjeg vrha Ade, između banatske, leve obale i obale Ade. U njemu su pogodna mesta na desnoj obali (obala Ade) gde ima dubine, granja i limana. Leva obala je plitka i nezgodna za ribolov. Drugi dunavac je iza prvog, nizvodno, između banatske obale i Male Ade. Dobra mesta za ribolov su stotinak metara ispod vrha Male ade (desna obala), a zatim cela leva banatska obala, sve do mosta na Dunavu, sa dubinom 4-5 m i dobrim mestima za lov soma, šarana i smuđa. Na donjem kraju Male ade gde se nalazi potopljen brod iz Drugog svetskog rata mogu da se upecaju veoma krupni primerci smuđa i šarana.Između Male i Velike ade,  paralelno sa drugim dunavcem, nalazi se još jedan dunavac (rukavac) popularno nazvan Drešina bara. Pri nižem vodostaju Dunava na oba kraja tog rukavca pojavljuju se sprudovi koji onemogućavaju ulazak  čamca u rukavac. Tada se formira malo jezero između dve ade u dužini od oko 1,5km u kojem se zadržava dosta ribe, najviše bele ribe i štuke.Na početku drugog Dunavca, preko puta vrha Male ade, na banatskoj strani, nalazi se ulaz u rukavac Dunava zvani Aglov. Aglov se prostire uzvodno, paralelno sa Dunavom, a pri većem vodostaju povezuje se sa provalom. Širok je oko 35m sa dubinom oko 2m. Uspešno se lovi bela riba, preko cele godine, a u jesenjim danima i štuka varalicom i kederom.Veoma zanimljiva i privlačna voda za ribolov je takozvana Provala koja se nalazi preko puta Prevoza (3,5km od Smedereva prema Beogradu) na banatskoj strani. To je malo prirodno jezero, površine oko 3 ha, nastalo prodorom dunavske vode. Provala je kanalom dugim 200m vezana za Dunav. Voda u Provali je čista i bistra, različite dubine, a na sredini dostiže i do 8m. Pri višem vodostaju Dunava vode provale se razlivaju levo, takozvana “badrika“ i desno. Preko cele godine love se sve vrste šarana i bele ribe a štuka od avgusta do poznih jesenjih dana varalicom i na živu ribu (keder).Manje poznato i slabije korišćeno ribolovno područje su Bare na adi, koje se pružaju sredinom ostrva dugog oko 6km. Ima ih desetak, pri višem vodostaju Dunava moguć je ulazak čamcem u Bare, kroz kanal, u blizini donjeg kraja Ade, kroz takozvani Turski šanac. Pri nižem vodostaju može se doći do bara i pešice, ali se ne preporučuje ribolovcima koji ne poznaju Adu, posebno početnicima, da love na ovim terenima. Bare su plitke, obrasle rogozom i u njima se lovi prvenstveno štuka u jesen a ima i deverike, šarana, karaša, linjaka i druge barske ribe.


Velika Morava je druga velika reka u blizini Smedereva sa donjim tokom od Velikog Orašja do ušća u Dunav, 12km nizvodno od Smedereva. Na Moravi se lovi pri dnu, sa olovom, a pošto je reka prilično brza olovo treba da je teže nego za ribolov na Dunavu. Za ribolov na Moravi se prepočuju mesta su u blizini naselja Šalinac, Trnovče, Lipe i posebno teren od novog drumskog mosta na putu za Požarevac. Ovde se love sve vrste riba, a najčešće mrena (više nego u Dunavu), smuđ, som, dok se šaran lovi manje. Naročito su na glasu krupni somovi iz Morave. Pored nabrojanih riba, u Velikoj Moravi se mogu loviti još i klen, skobalj, deverika, bucov, krkuša i druga bela riba.Kanal Sartida se proteže od crpne stanice kod Lipskog vira do Dunava, u dužini od 7 km, prosečne dubine 2,5 m. U njemu se mogu se uloviti krupnije deverike, šaran, karaši, štuka i ponekad smuđ. U blizini sela Kuliča (10 km od Smedereva), sa desne strane nasipa, nalazi se mrtvaja Moravica. Voda je mirna i plitka (do 2 m), sa dosta barskog bilja i panjeva u vodi koji otežavaju ribolov varalicom. Najviše se lovi štuka u jesen. 23km od Smedereva se nalazi  veštačko jezero, tzv Azanjsko jezero. U njemu ima dosta šarana,  linjaka, babuški i karaša. Za lov ribe potrebne su  ribolovačke dozvole Zemljoradničke zadruge iz Azanje. Crna bara se nalazi na izlazu iz Kovina, sa leve strane puta za Deliblato. U njoj se love trofejne štuke, šarani i linjaci. Kovinski dunavac – Poljavica je  bogata ribom naroćito u proleće. Ribolov je moguć i sa obale i iz čamca, a love se sve vrste riba, najviše štuka, som, bela riba i šaran.

Related Articles

 

Additional information