Makedonija

 

Dojransko jezero

 

 

Dojransko jezero je najmanje od 3 velika prirodna jezera Makedonije. Maksimalna dubina jezera iznosi 10 metara. Zbog blizine Egejskog mora, klima oko Dojranskog jezera je sredozemna, a temperatura vode dostiže temperaturu i do 27 stepeni.

 

Zahvaljujući ogromnoj količini ribe, ribolov je veoma razvijen, a u restoranima se pripremaju pravi specijaliteti od ribe među kojima se posebno ističe dojranski krap (šaran).

Jezero je bogato algama, koje su lekovite kada cvetaju i pomažu onima koji imaju problema sa sinusima. Tu je i poznato jezersko lekovito blato. Turisti nanose blato na svoje telo, uglavnom na mesta obolela od reume, kožnih oboljenja i na mestima preloma. Smatra se da je voda sa izvora Dojranskog jezera dobra za lečenje grla, krajnika i sinusa. U vreme Aleksandra Makedonskog, posle svake bitke, povređeni vojnici su donošeni na Dojransko jezero kako bi se brže oporavili.

 

 

Fotografije Ohridskog jezera

 

 

Ohridsko jezero

Ohrid - Manastir

Samuilova tvrdjava

Ohrid - manastiri

Ohridsko jezero

Biljanini izvori

Biljanini izvori

Ohridsko jezero - letovanje

 

Ohridsko jezero - letovanje

Ohridsko jezero - letovanje

 

 

Ohridsko jezero

 

 

Ohridsko jezero, po tvrdnjama naučnika staro preko 4 miliona godina, izgleda kao delić okeana umetnut između balkanskih planina. Na pojedinim mestima dostiže dubinu i do 280 metara. Makedoniji pripada dve trećine jezera, dok susednoj Albaniji pripada ostatak.

 

Ohrid - Manastir

 

Na starom jezeru postoji i stari grad – Ohrid. Istina, nije tako star kao jezero, ali u poređenju sa trajanjem ljudskog roda, može se porediti sa jezerom. Ohrid je bez sumnje najpopularnija turistička destinacija Makedonije. Grad sa oko 60.000 stanovnika i ostacima 365 hrišćanskih crkava može se nazvati balkanksim Jerusalimom. Da bi se obišle sve istorijske i prirodne atrakcije Ohrida, potrebno je bar nekoliko dana. Smatra se da je grad dobio ime od makedonskog izraza „vo hrid“, što bi značilo na steni. Ohrid je grad velikog broja crkava. Neke od njih povezane su sa srpskom istorijom. Na primer manastir svetog Nauma je zadužbina brata Vuka Brankovića.

 

Samuilova tvrdjavaPored srednjovekovnih spomenika, veliki je broj ostataka antičkih građevina. Omiljeno mesto turista i žitelja Ohrida je crkva Svetog Jovana Kanea. Na niskom zidu koji okružuje ova crkvicu, posvećenu zaštitniku ribara,  može se opušteno sedeti satima i posmatrati nepregledna vodena površina.

Ohridsko jezero - fotografije

 

Ohridsko jezero - letovanje
Ohridsko jezero se hrani iz velikog broja izvora, a najpoznatiji su Biljanini izvori, smešteni u parku u predgrađu Ohrida.
Postoji nekoliko teorija o nastanku ove pesme. Po jednoj, spevali su je trgovci koji su nekada davno iz Belgrada (Berata) u južnoj Albaniji putovali karavanima i nosili vino i rakiju. Ovoj teoriji, suprotstavljaju se muzikolozi, koji na osnovu strukture pesme tvrde da je pesma znatno mlađa i da potiče verovatno iz XIX veka.

Biljana platno beleše
Na ohridskite izvori
Ozdola idat vinari
Vinari Belograđani

Vinari Belograđani
Krotko terajte karvanot
Da ne mi platno zgazite
Platnoto mi e darouno

Da ne mi platno zgazite
Platnoto mi e darouno
Platnoto mi e darouno
Za svekon i za svekrva

 

 

Makedonija

 

 

Postoji veliki broj legendi o nastanku naziva Makedonija. Prema jednoj, Makedonija je dobila ime po njenom kralju Makedonu. Prema drugoj teoriji, naziv Makedonija potiče od reči makos (veliki, visok) i reči don (zemlja). Danas je Makedonija zemlja sa bogatim istorijskim nasleđem. Arheološki lokalitet Stobi kod Velesa, potiče iz IV veka pre nove ere. Bio je to raskošan grad sa palatama, mozaicima, kupatilima, pozorištem. Nedaleko od Skoplja, nalazi se Skupi, značajano arheološko nalazište iz rimskog perioda. Makedonska kolekcija ikona je jedna od najvećih na svetu (4. najvrednija kolekcija na svetu). Stari grad Ohrid je pod zaštitom UNESCO-a, a Ohridsko jezero predstavlja jedan od značajnijih rezervata prirode u Evropi.

Broj stanovnika: 2.100.000

Kako doći iz Srbije?

Iz Niša i Beograda postoje redovne autobuske linije koje povezuju Srbiju sa Skopljem.

Jezera:

Ohridsko jezero
Prespansko jezero
Dojransko jezero

Reke:

Vardar
Crni Drim

Skijališta:

Mavrovo
Popova Šapka

Arheološka nalazišta:

Stobi
Skupi

 

 

Dodatne informacije