Životinjski svet

 

Orao Krstaš

 

 

Orao krstaš (aquuila heliaca) je jedna od najređih zaštićenih vrsta ptica u Srbiji. Jedina preostala tri para gnezde se u Nacionalnom parku Fruška Gora. Fruška Gora je od davnina stanište ove grabljivice za koju se u narodu veruje da predstavlja zaštitnika sela koji tera gradonosne oblake. Orao krstaš se gnezdi u šumama na visokim stablima, a lovi na livadama.

 


Posmatranje ptica


U Srbiji postoji nekoliko oblasti koje predstavljaju staništa bogata velikim brojem vrsta ptica. Vojvođanski rezervati prirode su najbolje proučeni i u njima živi oko 40% svih evropskih vrsta. Mnoge od njih nalaze se na crvenoj listi ugroženih vrsta. Tome je najviše doprineo čovek. Panonska nizija, koja je nekada bila pod stepama i močvarama, danas je potpuno obešumljena. Na sreću, postoji još nekoliko šumskih i vodenih oaza koje su danas pod zaštitom države.Najznačajniji lokaliteti za posmatranje ptica u Srbiji: 

 

Balkanski ris

 

 

Balkanski ris je pored skandinavskog, baltičkog i karpatskog, jedina preostala vrsta evropske populacije risova. Iako je zaštićen zakonom, zbog krivolova, nedostatka plena i nekontrolisane seče šuma, preti mu potpuno izumiranje. Smatra se da ih na celom Balkanu ima manje od 100, u Srbiji do 20. Zbog parenja sa Karpatskim risom koji u poslednje vreme sve češće dolazi u Srbiju iz pravca Rumunije, preti mu potpuni nestanak. Jedina preostala staništa Balkanskog risa su jugozapadna Srbija, Kosovo, severna Crna Gora, Makedonija i sever Grčke.

 

Balkanski ris je oprezna i usamljena životinja. mužjaci i ženke se sreću samo u vreme parenja. Odlični su lovci i hrane se uglavnom onim što ulove sami:zečevima, srnama, jelenima, divokozama, pticama. Ponekada mogu napasti i ovce. Ljude ne napadaju nikada. Mogu dostići visinu od 65 cm i težinu od 25 kg.

 

Žive uglavnom u listopadnim šumama, ali se mogu sresti i u klisurama i stenovitim predelima. Mladunci sa majkom ostaju godinu dana - do sledećeg parenja, nakon čega za sebe pronalaze novu teritoriju.

 

Tiski cvet

Tiski cvet (Palingenia longicauda) je prastara vrsta insekata iz grupe jednodnevnica. Naziv brupe potiče od kratkog životnog veka odraslih jedinki. Ovi insekti su nastali pre 200 miliona godina, u vreme kada su vodeni insekti počeli osvajati kopno.

Tiski cvet od najstarijih vremena očarava ljude lepotom boja i ljubavnim ritualom. Ljubavna igra tiskog cveta predstavlja jednu od najlepših prirodnih pojava na svetu. Sredinom juna, skoro do zalaska sunca, na hiljade tiskih cvetova zanesenih ljubavnim žarom leti iznad površine Tise u žurbi da do zalaska sunca i kraja njihovoh života ispune najveći prirodni nagon - produženje vrste.

Do pre nekoliko decenija, tiski cvet je bio rasprostranjen u mnogim većim rekama Evrope i Aziji. Danas je reka Tisa jedno od retkih utočišta ove vrste.

Obično sredinom juna, na pojedinim deonicama Tise, na površini vode se pojavljuju larve iz kojih se za samo nekoliko sekundi pojave nežni i šareni insekti. Nakon kraćeg sušenja, počinju da lete i sleću na priobalne biljke, čamce, čak i na ljude. To su sve mužjaci koji još uvek nisu spremni za parenje. Tek nakon svlačenja kožice postaće spremni za oplodnju ženke.

Ubrzo nakon mužjaka, iz vode se pojavljuju ženske larve iz kojih izlaze ženke tiskog cveta. I parenje počinje. Nakon parenja, mužjaci umiru veoma brzo. Ženke žive još neko vreme, taman toliko da na površinu vode izlegu 6 - 7 hiljada jajašca koja brzo tonu na dno. Posle toga umiru jer su im organi za varenje zakržljali pa se ne mogu hraniti, a energija koju su dobili iz larve se potrošila.

Iz jajašca koja su potonula na dno reke, za 2 - 3 nedelje se izlegu larve koje se ukopaju u glinovito korito reke gde rastu 3 godine. Hranu i kiseonik dobijaju iz vode.

Telo tiskog cveta je dugo oko 4 cm, a raspon krila je oko 5,5 cm.

 

 

Srna

 

 

Srna (Capreolus capreolus) se može sresti u skoro svim evropskim zemljama i u mnogim krajevima Srbije. Dostiže visinu od 75 cm, dužinu 1.35 m i težinu 20 – 30 kg.

Živi u šumama sa šibljem, poljima sa grmljem, livadama. Aktivne su noću i danju, dobro plivaju, skaču i provlače se kroz gustiše. Imaju odlično čulo mirisa i ukusa, dok im je vid slabo razvijen. Žive u malim stadima koje predvode stariji mužjaci.


Hrane se travom, zeljastim biljkama, lišćem, žirom, gljivama, žitaricama.

Srne olane 1- 3 mladih u periodu od maja do juna. Mladi se osamostaljuju nakon 9 – 12 meseci. Životni vek im iznosi oko 15 godina.

 

 

srna 

 

 

Dodatne informacije