Tvrdjave


Vršačka kulaVršačka kula je simbol grada Vršca i okoline. Smatra se da je kulu najverovatnije posle pada Smedereva i Srbije podigao despot Đurađ Branković 1439. godine. Tvrđava se nalazi na brdu visokom 399 m.Posle velikog Austrijsko - turskog rata u kom su Turci skoro potpuno potisnuti iz Bačke i Srema, Karlovačkim mirom 1699. godine predviđeno je rušenje svih utvrđenih gradova duž Dunava i Tise da se ne bi mogli koristiti u vojne svrhe. Rušenje Vršačke kule započeto je 1701. godine. Sačuvana je samo donžon kula visoka 19.85 m. Strane su široke 13.8 i 11 m. Pored donžon kule, postojala je i jedna manja polukružna kula. Utvrđenje je bilo dugačko 46 m i široko 18 m.Turci su Vršačku tvrđavu zauzelu 1456. godine u sklopu priprema za napad na Beograd i držali su ga sve do 1716. kada je pripao Austrijancima. Tokom turske vladavine lokalni Srbi i Rumuni su podigli bunu 1594. godine (Banatska buna) u kojoj su oslobodili Vršačku kulu i okolinu. Iz te bune, ostao je upamćen jedan zanimljiv događaj. Tokom turske opsade grada, turski aga izazvao je na dvoboj srpskog vojvodu Janka Lugošana. Janko mu je izašao na dvoboj i pobedio ga, a sam događaj je postao simbol grada Vršca. U grbu grada, prikazana je ruka sa mačem i odsečenom turskom glavom iznad kule.


 

Rimski bunar

Rimski bunar se nalazi u neposrednoj blizini Pobednika. Iako nosi naziv "Rimski", bunar je izgrađen tokom austrijske rekonstrukcije grada u periodu između 1717.i 1731.godine. Građevina je dobila ime Veliki bunar, a današnji naziv je prvi put zabeležen u 19.veku na osnovu verovanja da sve stare građevine čije je poreklo zaboravljeno, potiču od Rimljana.

Bunar je prečnika 340 cm, a dno 60 m dubokog bunara leži ispod nivoa Save.

Istraživanja sprovedena pre Drugog svetskog ratu pokazala su da bunar ne preseca nijedan prirodni izdan vode. Zbog tehničkih nedostataka, Austrijanci su odbacili prvobitnu ideju da se bunar koristi za snabdevanje savskom vodom, već su se u tu svrhu iskoristile površinske vode iz Gornjeg grada.

 

Sahat kula

Sahat kula je jedan od malobrojnih objekata na Beogradskoj tvrđavi koji nije pretrpeo veća oštećenja i nije bitnije rekonstruisan pa predstavlja autentičan objekat.

Kapiju je u sklopu popravke bedema izgradio venecijanski graditelj Andrea Kornaro, najpre u austrijskoj, a zatim u turskoj službi. Završena je 1789.godine. Obnovljena je sredinom 19.veka.

Kula je prepoznatljiva po časovniku sa centralnim mehanizmom koji između 2 navijanja može da radi skoro nedelju dana.

 

Kula Nebojša

 

Kula Nebojša je najbolje očuvana kula na Kalemegdanu. Podignuta je oko 1460 .godine i po funkciji je tipična topovska kula. Kula Nebojša se nekada nalazila na rečnoj obali i zadatak joj je bio odbrana Donjeg grada iz pravca istoka. Koliki je bio njen strateški značaj govori i činjenica da je brzo nakon njenog pada prilikom turske opsade 1521.godine, pao i Beograd. Krajem 18.veka, Kula Nebojša je izgubila strateški značaj i pretvorena je u zloglasnu tamnicu.

Današnji naziv kula nosi na tek od kraja 17.veka. U srednjem veku se u svim putopisima pominje kao Bela ili Temišvarska kula, dok je naziv Kula Nebojša nosila glavna kula zamka despota Stefana Lazarevića u Gornjem gradu. Bila je to najjača kula u Beogradu. Tek kada je razorena, njeno ime je preneto na Belu kulu

 


Tvrđava RamU selu Ram, na desnoj obali Dunava, još uvek stoje zidine istoimene turske tvrđave, podignute na ostacima antičkih i vizantijskih temelja. Otvori za topove ukazuju na to da je ovo bilo artiljerijsko utvrđenje. Tvrđavu je sagradio Bajazit II.

 

Tvrdjava Ram Fortress

 

Tvrdjava Ram Fortress

 

Tvrdjava Ram Fortress

 

O nazivu tvrđave postoji više legendi koje se veuju za osnivače Rima, Romula i Rema, ili utvrđenje „Ihram“. Neposredno pored tvrđave nalaze ostaci 6 vekova starog i jedinog sačuvanog karavan saraja u Srbiji. Može se reći da je to prvi turistički objekat podignut kod nas na najvažnijem putu sa Balkana prema Budimu i Beču.

U Ramu je kao nadzornik Ćumurkane (Carinarnice) boravio Vuk Karadžić.Tvrdjava Ram Fortress

 

Tvrdjava Ram Fortress

 

Tvrdjava Ram Fortress

 

Tvrdjava Ram Fortress

 

Dodatne informacije